يکشنبه 31 شهريور 1398
سمینارها و رویدادها
تقویم نمایشگاه های بین المللی تهران در سال 95 تقویم نمایشگاه های بین المللی تهران در سال 95

پیک نفت - تقویم رسمی نمایشگاه های بین المللی تهران

موازی‌کاری در برگزاری همایش ‌CNG / پالایش و پخش ، راه خود را می رود موازی‌کاری در برگزاری همایش ‌CNG / پالایش و پخش ، راه خود را می رود

سال گذشته قائم‌مقام وزیر نفت در یک نشست خبری دستور برگزاری منسجم کنفرانس بین‌المللی CNG با مشارکت انستیتو نفت دانشگاه تهران، سازما...

تقویم نمایشگاه های بین المللی تهران در سال 94 تقویم نمایشگاه های بین المللی تهران در سال 94

بر اساس اطلاعاتی که از سوی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی تهران ارائه شده است در سال 94 در محل دائمی نمایشگاه های تهران 73 رویداد نمایشگ...

 چهارمین کنفرانس  بین المللی ایتک چهارمین کنفرانس بین المللی ایتک

کنفرانس بین المللی ایتک "رويکردهاي نوين در نگهداشت انرژي"، برای چهارمین سال متوالی در بهمن ماه سال 93 در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

همایش توانمندسازی منابع انسانی با تمرکز بر منابع انسانی سبز همایش توانمندسازی منابع انسانی با تمرکز بر منابع انسانی سبز

این همایش به همت سازمان انرژی های نو در تاریخ 21 اردیبهشت برگزار شد.

تقویم نمایشگاه های بین المللی تهران در سال 95 تقویم نمایشگاه های بین المللی تهران در سال 95

پیک نفت - تقویم رسمی نمایشگاه های بین المللی تهران